5/4/10

Em menjo els herpes a cullerades. Sense passar-los per la paella. Els cou el mateix aire, quan s’oxiden. M’atipo d’aquesta manera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario